Zpráva o projektu 2012

Čistá a bezpečná Vltava

Úvod:

Sdružení pro Vltavu ve spolupráci se Sdružením půjčoven a tábořišť na Vltavě realizovalo v roce 2012 projekt „Čistá a bezpečná Vltava“ financovaného z části z neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2012.

Bylo osazeno celkem 33 ks informačních tabulí - map velikosti 1,5 m x 1,0 m na dřevěných konstrukcích nebo na objektech na tábořištích (občerstveních) v úseku Vyššší Brod – Boršov nad Vltavou (kempy, jezy a další důležitá místa). Mapy jsou dvojího typu. Jeden typ má zakresleny všechny jezy v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou, ten je umístěn v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou mimo okolí Českého Krumlova, druhý typ má zvýrazněné centrum Českého Krumlova a je umístěn v jeho okolí. Na mapě jsou znázorněny jezy včetně doporučených průjezdů a způsobů řenášení, GPS souřadnice a zásady bezpečného a slušného chování na řece.Mapa bez centra Českého Krumlova

Mapa s centrem Českého Krumlova

Na některých místech, kde nejsou kontejnery na odpad (jako třeba v tábořištích), bylo osazeno celkem 6 ks popelnic (držák s víkem na igelitové pytle umístěný na dřevěné konstrukci, většinou u informační tabule - mapy). Tyto pytle jsou pravidelně vyváženy dle potřeby správcem úseku.

V úseku Vyší Brod – Boršov nad Vltavou bylo osazeno celkem 29 ks kilometrážních tabulí velikosti 600mm x 400mm s údajem vzdálenosti a času k nejbližšímu tábořišti pro snadnější orientaci vodáků.

Po domluvě se starostou Vyššího Brodu a starostkou Rožmberka byl vybudován bezpečný nástup na řeku ve Vyšším Brodě u parkoviště pod klášterem, kde je také vyhrazeno místo na skládání lodí, a v Rožmberku (nad čerpací stanicí PHM).

Nástupní místo ve Vyšším Brodě pod klášterem

Řeka Vltava mezi Vyšším Brodem a Boršovem n/Vltavou byla rozdělena na 5 úseků. Sdružení pro Vltavu následně domluvilo s půjčovnami službu „správců úseků“. Tito správci jednotlivé úseky pravidelně projíždějí, kontrolují a dbají na dodržování pořádku a čistoty (např. pravidelně vyvážejí odpad z umístěných popelnic).

Bylo provedeno sčítání osob a plavidel na řece ve třech týdnech (červnovém, červencovém a srpnovém) ve Vyšším Brodě na jezu a na jezu Konopa (Papouščí skála) před Českým Krumlovem. Tyto letošní výsledky byly porovnány s výsledky sčítání z let 1998 a 2003, které byly získány v podobných termínech a místech.

Výsledky sčítání jsou uvedeny v samostatném dokumentu v příloze.

Koncem srpna 2012 a v září 2012 proběhl monitoring skládek v okolí řeky s porovnáním se stavem těchto skládek z roku 2002.

V současnosti je funkční skládka v Lověšicích, která je pro komunální odpad.

Skládky Bořinka, Křemže a Jistebník jsou uzavřeny. Ve srovnání s rokem 2002 se stav skládky Bořinka příliš nezměnil, stále je po deštích z okraje vyplavován odpad do místní vodoteče a dále do Křemžského potoka. Skládka v Jistebníku je částečně vydlážděna lomovým kamenem, okolí je však stále ještě plné odpadu. Skládka v Kremži je dobře rekultivovaná.

Skládka v Českém Krumlově je uzavřena, potok protékající kolem skládky a pod skládkou je čistý. Na břehu pod skládkou je větší množství odpadu, není k němu příjezd, nejlepší možnost úklidu je zřejmě odvoz po vodě k nejbližší silnici.

V září (8.9.2012) bylo provedeno celkové Čištění Vltavy 2012 v celém úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou, které se konalo tak jako každý rok po ukončení hlavní vodácké sezóny.

Zpráva o čištění Vltavy 2012 je v samostatném dokumentu v příloze.

Po ukončení projektu v listopadu 2012 byl uspořádán seminář pro starosty měst a obcí z tohoto regionu, pro zástupce Povodí, s.p. a pro další zájemce z řad vodáků a ochránců přírody, na kterém řešitelé projektu prezentovali své výsledky.

Zápis z jednání je v samostatném dokumentu v příloze.

Závěr:

Sdružení pro Vltavu zrealizovalo celý projekt podle původního zadání, všechny hlavní cíle byly splněny.

Na realizaci projektu se podílelo velké množství dobrovolníků.

Byly osazeny informační tabule a kilometrovníky, byly vybudovány dva vstupy a výstupy do/z řeky.

Jednotlivé úseky řeky byly pravidelně během vodácké sezóny kontrolovány, na několika místech byly osazeny nové odpadkové koše (popelnice), které byly pravidelně vyváženy, bylo zorganizováno tradiční podzimní čištění a byl proveden monitoring skládek se srovnáním se stavem z roku 2002.

V letních měsících byl proveden průzkum zatížení Vltavy, byly počítány osoby a plavidla ve dvou místech řeky, výsledky byly porovnány s výsledky z let 1998 a 2003.

V listopadu byl uskutečněn seminář pro zájemce z řad starostů měst a obcí, pro zástupce Povodí, s.p., pro zástupce Sdružení půjčoven a Sdružení pro Vltavu.

Sdružení pro Vltavu věří, že realizací tohoto projektu přispělo k čistější a bezpečnější Vltavě a k větší pohodě pro všechny její návštěvníky.

Členové Sdružení pro Vltavu doufají, že i v dalších letech bude možné pokračovat v podobných projektech.

Praha 27. 12. 2012

Vypracoval: Petr Kolínský, vedoucí projektu

Foto: Petr Janota, Petr Kolínský, Petr Vaníček

TOPlist
Načítání...