Historie

Sdružení bylo zaregistrováno u MV ČR pod čj. II/s-OS/1-27246/95-R dne 2. 5. 1995 a obdrželo IČO 60630132 u OkSS v Českém Krumlově dne 4. 12. 1995.

Je nutno poznamenat, že vodáci, kteří Sdružení založili již v roce 1993, tj. před formálním počátkem činnosti vlastního Sdružení, iniciovali koordinační jednání s nájemci tábořišť a s orgány státní správy ohledně provozování tábořišť, využívání řeky a pohybu osob na Vltavě a v jejím blízkém okolí. Podíleli se tak aktivně na tvorbě Statutu Vltavy, který byl vyhlášen a zveřejněn formou vyhlášky Okresního úřadu v Českém Krumlově "O pohybu a působení fyzických a právnických osob na řece Vltavě a okolních pozemcích" z 18. 5. 1994.

V současné době jsou členy a aktivisty Sdružení pro Vltavu nejen vodáci z prakticky celých Čech, ale i někteří podnikatelé, zejména z blízkého okolí Vltavy - provozovatelé tábořišť, majitelé cestovních kanceláří a půjčoven vodáckého vybavení. Se Sdružením úzce spolupracuje též řada členů obecních a městských samospráv v obcích a městech podél Vltavy.

TOPlist
Načítání...