Vltava - Osa života

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je zlepšení situace na řece Vltavě a v jejím okolí v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic a to jak z hlediska ochrany a obnovy přírodního prostředí, tak i z hledisek rekreačně sportovního a ekonomického využívání této historické kulturní krajiny.

Využívání řeky Vltavy a jejího okolí turistikou a rekreací stávajícím způsobem v současné době vytváří neúnosné zatížení celého ekosystému řeky i přilehlé krajiny. Tuto situaci je nutno řešit nejen z důvodů ekologických a z důvodů ochrany a obnovy přírody kolem řeky jako takové, ale nakonec i z důvodů rekreačně sportovních - už v současné době se řeka a její okolí stávají pro rekreaci v jejím původním významu slova nezpůsobilými.

Celý projekt "Vltava - osa života" spojuje řešení problematiky ochrany a obnovy přírody, ochrany a obnovy kulturních památek, revitalizace zatížené kulturní krajiny, jakož i problematiky pobytu a výchovy v přírodě a cestovního ruchu jako významné specifické podnikatelské aktivity regionu.

I. etapa projektu - Průzkum zatížení 1998
Průzkum zatížení 2003
Průzkum zatížení 2012
III. etapa projektu
Průzkum zatížení 2018

TOPlist
Načítání...