Čistá a bezpečná Vltava

Sdružení pro Vltavu získalo od Ministerstva pro místní rozvoj státní dotaci pro rok 2012 z programu „Podpora nestátních neziskových organizací“ na zajištění projektu „Čistá a bezpečná Vltava“

Tento projekt realizuje Sdružení pro Vltavu ve spolupráci se Sdružením půjčoven a tábořišť na Vltavě. Základní idea a stručný obsah projektu:

1) zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreačního splouvání Vltavy v daném úseku.

Na nástupních a výstupních místech u řeky, na jezech a na tábořištích budou instalovány orientační tabule s mapou Vltavy a dalšími informacemi určenými vodákům včetně bezpečnostních zásad pro pohyb a pobyt u vody (tzv. „ vodácké desatero“) týkající se např. udržování čistoty na řece, ohleduplnosti vůči ostatním, stanování na povolených volných (tzv. „divokých“) tábořištích, nadměrné konzumace alkoholu apod.

2) zabezpečení a udržení čistoty řeky a jejího bezprostředního okolí i během roku.

Během hlavní vodácké sezony (červen – září) bude zajištěn průběžný úklid řeky a to několika způsoby:

a) jednotlivé úseky řeky budou pravidelně projížděny, bude monitorován jejich stav a na nedostatky (např. černé skládky, nepovolené táboření, plovoucí bary a občerstvení, překážky v řece apod.) budou upozorňovány odpovědné orgány (Povodí Vltavy, s.p., obce, ČSOP, Policii ČR a.j.),

b) na nástupních a výstupních místech, jezech a jiných vytížených místech, která nejsou přímo v obci nebo na tábořišti, budou umístěny pytle na odpadky, které budou pravidelně odváženy,

c) na konci vodácké sezony (tradičně 2. sobota v září, tj. 14.9.2013) zorganizuje Sdružení pro Vltavu „ klasické“ Čištění Vltavy 2013,

d) v průběhu roku členové Sdružení pro Vltavu prohlédnou okolí řeky, zdokumentují všechny skládky odpadu (povolené i nepovolené, tzv. „černé“) a výsledky vyhodnotí se zástupci obcí a porovnají s rokem 2002.

3) zdokumentování počtů plavidel a lidí plujících po Vltavě.

Třikrát v sezoně (16.-22.6., 30.6.-8.7. a 4.-10.8.) bude provedeno sčítání plavidel a osob, které proplují dvěma místy na řece (jez ve Vyšším Brodu a jez Konopa) v průběhu jednoho celého týdne. Výsledky budou vyhodnoceny, porovnány s roky 1998 a 2003 a poskytnuty všem subjektům, které o ně projeví zájem (místní samospráva, tábořiště, půjčovny, restaurace apod.).

V současné době je téměř dokončena část projektu 1 a 2/b, probíhají práce na části 2/d. Během vodácké sezóny bude provedena část projektu 2/a a 3. Po ukončení hlavní vodácké sezóny bude provedena poslední část projektu – 2/c.

2012 2013 2014

TOPlist
Načítání...