2013

Dne 14. září 2013 organizovalo občanské Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia již 19. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

Vlastní čištění bylo již tradičně organizováno z tábořiště ve Spolí. Úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova n/Vltavou byl tentokrát rozdělen na 12 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu a půjčovna PeLa z Rožmberka. Na tyto plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa. Odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, zajistili obce, provozovatelé některých tábořišť a Povodí Vltavy, s.p.

Čištění Vltavy se letos účastnilo pouze 140 dobrovolníků. Povodí Vltavy, s.p. podle dohody snížilo průtok vody v řece na minimum, proto bylo možno dobře vyčistit i dno řeky. Z přistavených 8 kontejnerů bylo téměř naplněno 6, zbylé 2 byly naplněny do poloviny a byla připravena k odvozu 1 skládka pytlů s odpadem. Celkem bylo naplněno asi 575 pytlů převážně drobným odpadem.

Na této akci se opět aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky. Je škoda, že se do letošního čištění Vltavy více nezapojili členové ze Sdružení půjčoven a tábořišť na Vltavě, i když si nad některými úseky řeky přebrali patronát.

Sesbíraného odpadu bylo letos přibližně stejně jako v roce 2012, více ho bylo opět v místech, kde během sezóny kotvily „plovoucí bary“. Opět převážil drobný odpad pocházející z letošní letní sezóny na řece (plastové kelímky, zbytky oblečení, rozbité skleněné láhve, PET láhve, igelitové obaly, plechovky a lahve od/s pivem, zbytky lodí) nad nevodáckým odpadem (staré plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky a další součásti aut). Některý odpad pocházel pravděpodobně z červnových povodní (zahradní nábytek, stavební materiál, koberce) a pod Českým Krumlovem byly části plastů z rekonstrukce jezu v profilu „Jelení lávka“.

Akce Čištění Vltavy 2013 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a jako součást projektu „Čistá a bezpečná Vltava 2013“ pořádaného za podpory a s finanční pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2013

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...