Zpráva o projektu 2013

Čistá a bezpečná Vltava

Úvod:

Sdružení pro Vltavu ve spolupráci se Sdružením půjčoven a tábořišť na Vltavě realizovalo v roce 2013 projekt „Čistá a bezpečná Vltava“, který byl z části financován z neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2013.

Plnění projektu:

Byly opraveny stojany čtyř informačních tabulí (map) velikosti 1,5 m x 1,0 m na dřevěných konstrukcích. Poškození vzniklo během povodní, případně bylo výsledkem činnosti vandalů.

Byly vytištěny a osazeny nové kilometrové tabule na místo zničených povodní.

Kilometrová tabule zničená povodní

V obci Větřní byly zahájeny úpravy vstupu do řeky na pravém břehu pod mostem. V těchto místech bylo domluveno s Povodím, s.p. vybagrování a prohloubení koryta. Úpravy budou dokončeny před zahájením vodácké sezóny 2014.

Vstup do řeky ve Větřní před vyhloubením koryta

Byly vyrobeny a z velké části i osazeny tabule s jednotným číslováním míst důležitých pro orientaci klientů půjčoven. Zbylé tabule budou osazeny před zahájením vodácké sezóny 2014. Sníží se tak podstatně množství různých tabulí v okolí řeky.

Různé tabulky pro několik půjčoven, současný stav

Jednotný typ označení místa pro všechny půjčovny

Seznam míst a souřadnice umístění číslování

Nástupní - výstupní místa

Číslo
místa
řkm GPS Lokalita - místo
1 318,9 48°37,40'N, 14°18,42'E Kemp Pod hrází
2 318,4 48°37,27'N, 14°18,54'E Pod klášterem
3 314,9 48°37,11'N, 14°20,86'E Herbertov
4 312,6 48°37,75'N, 14°22,27'E U Tří Veverek
5 309,2 48°39,09'N, 14°22,19'E Rožmberk - nad benzinou
6 307,0 48°39,58'N, 14°21,90'E Kemp U Nojdy
7 298,0 48°42,82'N, 14°20,58'E Kemp Branná
8 298,0 48°42,95'N, 14°20,60'E Kemp U Fíka - Náhořany
9 294,3 48°44,20'N, 14°19,72'E Kemp Vltava
10 292,7 48°44,98'N, 14°19,48'E Kemp U Vikinga
11 292,5 48°45,07'N, 14°19,43'E Kemp Na Pískárně
12 288,1 48°47,03'N, 14°17,95'E Větřní
13 286,4 48°47,67'N, 14°18,15'E Kemp Vltavan
14 285,4 48°47,83'N, 14°18,37'E Kemp Nové Spolí
15 284,9 48°47,99'N, 14°18,85'E Rechle
16 281,5 48°48,84'N, 14°19,25'E Pivovar Eggenberg
17 280,5 48°49,12'N, 14°19,62'E Kemp Krumlov
18 269,0 48°51,07'N, 14°21,92'E Jez Zlatá Koruna
19 268,5 48°51,18'N, 14°22,25'E Kemp U Kučerů Kemp Koruna
20 249,7 48°55,07'N, 14°25,81'E Tábořiště Poslední Štace
21 248,5 48°55,51'N, 14°26,19'E Boršov - železniční most
22 242,8 48°57,26'N, 14°27,78'E Kemp Meteor

Správci jednotlivých úseků řeky pravidelně vyváželi odpadky z popelnic umístěných u jezů a informačních tabulí.

Po několika konzultacích s lékaři záchranné služby a s členy vodní záchrany byly navrženy a vyrobeny kartičky zdravotnické první pomoci. Tyto kartičky byly a v budoucnu ještě budou zdarma vydávány vodáckými půjčovnami společně s plavidly.

Kartička první pomoci

Vzhledem k prodlužující se rekonstrukci jezu v profilu Jelení lávka v Českém Krumlově byly členy Sdružení pro Vltavu, o.s. a Sdružení půjčoven a kempů na Vltavě provedeny úpravy provizorní podoby tohoto jezu tak, aby bylo možné jeho sjíždění a především, aby byla zachována jeho bezpečnost.

Práce na jezu „Jelení lávka“

V posledních letech narůstá na řece počet plovoucích barů (vory a pramice), ze kterých je prodáván alkohol projíždějícím vodákům.

V okolí barů zůstává velké množství odpadu a nejsou zde dodržovány hygienické podmínky prodeje. Konzumace alkoholu přímo na řece zároveň znamená zvyšování bezpečnostních rizik.

Po loňském semináři v Českém Krumlově byl domluven jednotný postup proti těmto prodejům. Některé obce a města (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou) vydaly „tržní řády“, ve kterých jsou přesně vymezena místa, kde je možný prodej mimo kamenné obchody. Tím byl prodej na řece postaven mimo zákon a následně byly ve spolupráci se starosty měst, Policií ČR a Celní správou zahájeny kontroly dodržování zmíněných tržních řádů. Výsledkem bylo uložení několika správních pokut.

Tento postup je asi jediná funkční cesta jak zamezit nadměrné konzumaci alkoholu na řece. Pro dosažení ještě lepších výsledků by bylo dobré, kdyby i ostatní obce zavedly své tržní řády. V kontrolách bude pokračováno i v roce 2014.

Kontroly nelegálního prodeje alkoholu starosty a policií
Plovoucí bar

Koncem srpna 2013 a v září 2013 proběhl monitoring skládek v okolí řeky a následně bylo provedeno porovnání výsledků se stavem z roku 2002 a 2012.

Bylo zjištěno, že v současné době je v provozu jen skládka v Lověšicích, která je pro komunální odpad. Soukromé osoby mohou využívat také skládku Pincův Dvůr v Českém Krumlově.

Skládky Bořinka, Křemže a Jistebník jsou uzavřeny.

Ve srovnání s rokem 2002 a 2012 se stav skládky Bořinka příliš nezměnil, stále je po deštích z okraje vyplavován odpad do místní vodoteče a dále do Křemžského potoka. V některých případech se jedná i o nebezpečný odpad (azbest).

Na skládce v Jistebníku je odpad (většinou plasty) vyplavován zpod kamenného zásypu a snášen do údolí Vltavy.

Skládka v Kremži je dobře rekultivovaná.

Na břehu pod skládkou v Českém Krumlově stále zůstává větší množství odpadu v místě, ke kterému není příjezd. Jediná možnost úklidu je odvoz po řece k nejbližší silnici. Tato možnost úklidu byla projednána na listopadovém semináři se starostou Českého Krumlova. Pokud město nebude schopno odvoz zařídit, členové Sdružení pro Vltavu, o.s. se nabídli, že odpad pod skládkou uklidí.

Na břehu řeky u silnice mezi obcemi Větřní a Rožmberk nad Vltavou vzniká nová černá skládka.

Odpad pod skládkou Český Krumlov

„Černá“ skládka na břehu řeky u Větřní

V září (14.9.2013) po ukončení hlavní vodácké sezóny bylo provedeno tradiční Čištění Vltavy 2013 v celém úseku řeky od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. Přes dobré počasí byla letos účast menší, množství sesbíraného odpadu bylo ale obvyklé.

Čištění Vltavy

Zpráva o čištění Vltavy 2013 je v samostatném dokumentu v příloze

Po ukončení projektu v listopadu 2013 byl uspořádán pro starosty měst a obcí z tohoto regionu, pro zástupce Povodí, s.p. a pro další zájemce z řad vodáků a ochránců přírody Vltavský seminář, na kterém řešitelé projektu prezentovali své výsledky. Z bohaté diskuze mimo jiné vyplynul požadavek pořádat tyto semináře častěji. Sdružení pro Vltavu, o.s. tedy v příštím roce uspořádá seminář před začátkem vodácké sezóny i po jejím skončení (duben a listopad 2014).

Zápis z Vltavského semináře 2013 je v samostatném dokumentu v příloze

Závěr:

Sdružení pro Vltavu realizovalo celý projekt podle původního zadání, všechny hlavní cíle byly splněny.

Na realizaci projektu se podílelo velké množství dobrovolníků, cena jejich práce byla počítána jako vlastní příspěvek Sdružení pro Vltavu, o.s.

Byly opraveny zničené informační tabule a kilometrovníky.

Bylo zahájeno jednotné přečíslování důležitých míst na řece pro orientaci klientů půjčoven.

Byl částečně vybudován jeden vstup/výstup do/z řeky.

Situace na jednotlivých úsecích řeky byla během vodácké sezóny pravidelně monitorována, ve spolupráci se starosty měst, Policie ČR a Celní správy byly prováděny kontroly nelegálního prodeje alkoholu.

Byl opětovně proveden monitoring skládek a bylo provedeno srovnání se stavem z roku 2002 a 2012.

Bylo zorganizováno tradiční podzimní čištění celého úseku Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

V listopadu byl uskutečněn již tradičně seminář pro zájemce z řad starostů měst a obcí, pro zástupce Povodí, s.p., pro zástupce Sdružení půjčoven a kempů na Vltavě a Sdružení pro Vltavu, o.s.

Členové Sdružení pro Vltavu, o.s. věří, že realizací tohoto projektu přispěli k čistější a bezpečnější Vltavě a k větší pohodě pro všechny její návštěvníky.

Členové Sdružení pro Vltavu doufají, že i v dalších letech bude možné pokračovat v podobných projektech.

Praha 30. 12. 2013

Vypracoval: Petr Kolínský, vedoucí projektu

Foto: David Chadim, Pavel Kolínský, Petr Kolínský, Zdenka Kopecká, Radek Šťovíček, Jiří Tyc, Petr Vaníček, Jiří Černý

TOPlist
Načítání...