Průzkum zatížení Vltavy 2012

a srovnání vybraných výsledků průzkumu zatížení Vltavy 1998, 2003 a 2012

V rámci projektu Čistá a bezpečná Vltava, realizovaného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, se Sdružení pro Vltavu rozhodlo opět uskutečnit průzkum zatížení Vltavy v úseku Vyšší Brod – Český Krumlov. Tento průzkum je již třetí v pořadí, minulé průzkumy byly provedeny v letech 1998 a 2003.

Ve třech letních týdnech byla počítána plavidla a osoby na dvou kontrolních místech (profilech řeky).

Průzkum probíhal v týdnech:

Červen16. 6. (sobota) – 22. 6. (pátek)
Červenec30. 6. (sobota) – 8. 7. (neděle)
Srpen4. 8. (sobota) – 10. 8. (pátek)

Termíny byly vybrány tak, aby co nejvíce odpovídaly termínům v letech 1998 a 2003, a výsledky mohly být srovnatelné.

Pozorování probíhalo v těchto dvou říčních profilech:

„Vyšší Brod“ – pod Vyšším Brodem na jezu u Bílého Mlýna, říční km 317,9. Do pozorování tak byli zahrnuti všichni vodáci sjíždějící Vltavu z Vyššího Brodu, ať už z tábořiště nebo z parkoviště nebo od půjčoven.

Spolí“ – nad tábořištěm Nové Spolí na jezu Konopa, říční km 286,4. Do pozorování tak byli zahrnuti všichni vodáci dojíždějící na různá tábořiště v Českém Krumlově nebo přímo do Českého Krumlova.

Místa byla stejná jako v roce 1998, v roce 2003 bylo pozorovací místo „Spolí“ na začátku tábořiště Nové Spolí. Tím ale nebylo měření a následné roční porovnání ovlivněno, protože všichni vodáci projíždějící říčním profilem u jezu Konopa dojížděli také na tábořiště Nové Spolí (v té době nebylo ještě zřízeno tábořiště Vltavan).

Na místě „Vyšší Brod“ pozorovatelé zaznamenávali průjezdy v době od 8.00 do 18.00 hodin, na místě „Spolí“ v době od 9.00 do 19.00 hodin. Vždy tedy 10 hodin. Mimo tento časový úsek projelo v měřených místech jen pár jednotlivých vodáků.

Pro výpočty průměrů v jednotlivých dnech týdne byly použity jednak výsledky bez červencového týdne, kdy bylo množství vodáků ovlivněno tím, že bylo delší pracovní volno (státní svátek 5.7. a 6.7.), ale i výsledky včetně tohoto červencového týdne, kdy bylo dosaženo naopak extrémních hodnot množství osob i plavidel.

Při zaznamenávání výsledků bylo zapisovateli odpracováno celkem 680 hodin.

Sdružení pro Vltavu děkuje všem, kteří pomohli při uskutečnění tohoto průzkumu zatížení Vltavy, zejména Alexandře Ouředníkové za organizaci a Lukášovi Linkovi za grafické zpracování.

Denní průjezdy
Průměry denních průjezdů
Týdenní průjezdy
Hodinové průjezdy
Druhy lodí
Závěr

TOPlist
Načítání...