Průzkum zatížení řeky Vltavy 2003

a srovnání vybraných výsledků průzkumů zatížení Vltavy 1998 a 2003

Sdružení pro Vltavu od počátku roku 1998 zpracovává dlouhodobý projekt „Vltava – osa života“. Cílem tohoto projektu je zlepšení situace na řece Vltavě a v jejím okolí v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic a to jak z hlediska ochrany a obnovy přírodního prostředí, tak i z hledisek rekreačně sportovního a ekonomického využívání této historické kulturní krajiny.

Celý projekt „Vltava – osa života“ spojuje řešení problematiky ochrany a obnovy přírody, ochrany a obnovy kulturních památek, revitalizace zatížené kulturní krajiny, jakož i problematiky pobytu a výchovy v přírodě a cestovního ruchu jako významné specifické podnikatelské aktivity regionu.

Ve třech letních týdnech pak několik desítek dobrovolníků, členů i nečlenů Sdružení pro Vltavu, na dvou kontrolních profilech Vltavy, zaznamenalo téměř pět tisíc pozorování, každé o několika údajích v záznamovém formuláři. Bylo tak mj. bezplatně odpracováno přes 500 hodin v terénu.

Celý projekt „Vltava – osa života“ spojuje řešení problematiky ochrany a obnovy přírody, ochrany a obnovy kulturních památek, revitalizace zatížené kulturní krajiny, jakož i problematiky pobytu a výchovy v přírodě a cestovního ruchu jako významné specifické podnikatelské aktivity regionu.

Vyhodnocení průzkumu provedli členové Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s agenturou TNS Factum.

Průzkum probíhal v týdnech:

Červen21. 6. (sobota) – 27. 6. (pátek) 2003
Červenec5. 7. (sobota) – 11. 7. (pátek) 2003
Srpen2. 8. (sobota) – 8. 8. (pátek) 2003

Pozorování probíhalo ve dvou profilech:

Na obou místech pozorovatelé zaznamenávali průjezdy, společně s dalšími charakteristikami v době od 8.00 do 21.00 v každém z uvedených dnů.

Poděkování:

Sdružení pro Vltavu děkuje všem, kteří pomohli připravit, provést a zpracovat tento průzkum zatížení Vltavy, vedle mnoha dobrovolníků jsou to zejména:

Statistiky:

Denní průjezdy
Průměry denních průjezdů
Hodinové průjezdy
Druhy lodí
Skupiny vodáků
Závěry a doporučení
Srovnání let 1998 a 2003

TOPlist
Načítání...