Denní průjezdy

Tyto grafy ukazují, kdy byl průzkum prováděn. Na vodorovných osách jsou uvedena data průzkumu. Tyto týdny byly zvoleny s ohledem na rozložení v sezóně a možnostem dobrovolných spolupracovníků. Pozorování začínala vždy v sobotu, ukončována byla v pátek. Na svislých osách jsou uvedeny počty osob.

Jednotlivé sloupce v grafech tedy ukazují, kolik osob v daný den projelo kontrolním profilem ve Vyšším Brodu a ve Spolí. Ve Vyšším Brodu bylo denního maxima dosaženo v pondělí 4. 8. 2003, kdy počet osob dosáhl hranice 2 000. V tomto, srpnovém, týdnu překračoval počet osob hranici 1000 každý den. Ve Spolí bylo denního maxima dosaženo v sobotu 2. 8. 2003, kdy počet osob překročil hranici 1600, podobně tomu bylo i v úterý 5. 8. 2003. Celý srpnový týden bylo zaznamenáno překročení hranice 1000 osob.


Grafy č. 1 a 2 nám ukazují ještě jeden jev: shodně pro profil Vyšší Brod i pro profil Spolí se ukazuje, že v červnovém týdnu je „chování“ vodáků jiné, než v týdnu červencovém a srpnovém. V červnovém týdnu převládá zjevně model týdenních splouvání Vltavy (to odpovídá i většímu podílu škol, táborů apod., než v dalších týdnech), tedy maximu ve Vyšším Brodu o víkendu, zatímco v týdnu červencovém a srpnovém se objevuje ještě maximum uprostřed či v závěru týdne. Tehdy splutí tohoto úseku zahajují vodáci, kteří plánují splout do Českého Krumlova za pouhé 3 až 4 dny, ať již proto, že první polovinu týdne trávili jinými aktivitami či na jiném místě (např. na Lipně), nebo proto, že tento úsek jedou pouze za „prodloužený“ víkend.

TOPlist
Načítání...