Skupiny vodáků

Graf č. 14 ukazuje poměrné zastoupení splouvajících vodáků různých skupin v jednotlivých týdnech, kdy byla prováděna pozorování. Pozorovatelé rozlišovali 3 různé druhy skupin: skupiny tvořené pouze dospělými, skupiny rodičů s dětmi a konečně dětské tábory, oddíly, školy apod.

V tabulce č. 3 jsou uvedeny absolutní počty osob, které byly v jednotlivých skupinách pro každý z pozorovacích profilů v jednotlivých týdnech.

Dále jsou v tabulce uvedeny průměrné hodnoty (aritmetický průměr ze dvou hodnot) pro jednotlivé týdny (tato hodnota je stanovena jako průměr z pozorování ve dvou profilech v tomtéž týdnu).

Tři pruhy grafu č. 14 odpovídají posledním třem řádkům tabulky, jsou v nich vyneseny průměrné hodnoty v každém z týdnů z daných dvou profilů s vyznačením procentuálního zastoupení dané skupiny.

Z hodnot je pozorovatelný nárůst zastoupení rodin s dětmi od června do srpna a naopak klesá zastoupení účastníků dětských táborů, oddílů a škol od června do srpna. Tato pozorování odpovídají běžné zkušenosti.

TOPlist
Načítání...