Průměry denních průjezdů

Tyto grafy přehledně ukazují denní průměry počtů osob, které projížděly místy pozorování v jednotlivých dnech v týdnu ve Vyšším Brodu a ve Spolí. Na vodorovných osách jsou uvedeny dny v týdnu v pořadí pondělí až neděle. Na svislých osách jsou uvedeny průměry počtů projíždějících osob (aritmetický průměr ze tří hodnot).

Na grafech jsou patrné rozdíly denních průjezdů mezi jednotlivými dny v týdnu a to jak ve Vyšším Brodu, tak ve Spolí.

Ve Vyšším Brodu jsou maximální průjezdy v pondělí a v sobotu, dosahují zhruba dvojnásobku nejnižších hodnot průjezdů, které byly naměřeny ve středu a v neděli. Sobotní maximum zřejmě zachycuje velké množství víkendových vodáků společně s těmi, kteří během týdenní dovolené hodlají splout delší úsek Vltavy než jen do Českého Krumlova. Pondělní maximum je zřejmě tvořeno týdenními vodáky, mířícími pouze do Českého Krumlova, kteří o víkendu teprve do Vyššího Brodu přijížděli a vyčerpali přes víkend nabídku aktivit a otevřených památek v tomto městě.

Ve Spolí je maximálních průjezdů dosaženo v sobotu, opět zhruba na úrovni dvojnásobku nejnižších naměřených hodnot, která se objevují v pondělí a ve čtvrtek. Nejvyšší počet projíždějících vodáků (v sobotu) je zjevně tvořen těmi, kteří splouvají řeku z Vyššího Brodu, ať již celý týden nebo od konce týdne (od čtvrtka) a končí v sobotu plavbu právě v Českém Krumlově.

Graf č. 3. - Průměry denních průjezdů
Tab. č.1. Průměry denních průjezdů
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Vyšší Brod 1496 1042 807 1078 1105 1395 925
Spolí 839 1109 1011 825 1084 1392 1161
TOPlist
Načítání...