Hodinové průjezdy

Vyšší Brod

Tento graf zobrazuje průjezdy osob během dne v jednotlivých dnech týdne.

Na vodorovné ose jsou uvedeny časy průjezdů resp. interval, ve kterém příslušné množství osob profilem projelo.Na svislé ose jsou vynášeny průměrné hodnoty (aritmetický průměr ze tří hodnot) počtu osob, vždy pro daný hodinový interval a pro určitý den v týdnu.

Ukazuje se, že maxima je dosahováno v poledních hodinách koncem týdne, zejména v sobotu a v neděli. Jsou to hodiny, které jsou na jezu ve Vyšším Brodu považovány za problémové, mnohdy se zde čeká ve frontě na splutí jezu. Můžeme tedy říci, že průjezdy nad 200 osob během jedné hodiny jsou nepříjemné a kapacita kritického místa, jakým je např. jez, je překročena. Průjezdy do 150 osob za běžnou hodinu jsou obvyklé a nepřinášejí žádné zvláštní problémy.

Maxima během dne jsou ostřejší než na profilu Spolí (viz graf č. 8). Je to způsobeno zřejmě tím, že profil Vyšší Brod je velmi blízko tábořiště, odkud mnoho lidí odjíždí téměř současně, jen co stihnou po ránu zabalit, což se víceméně každému podaří do oběda. Později pak jezdí již jen opozdilci, klienti půjčoven a lidé, kteří ve Vyšším Brodu netáboří (během dne přijedou a během téhož dne po řece odjedou).

Ze zkušenosti víme, že větší kumulace vodáků (např. na jezu ve Vyšším Brodu) se tvoří pouze několikrát za týden a že existuje jen několik „dopravních špiček“. V grafu vidíme, že existuje pouze několik „problémových hodin“ v týdnu, jsou to ty, ve kterých průjezd vodáků překročí cca 250 osob za hodinu.

Spolí

Tento graf zobrazuje průjezdy osob pozorovacím profilem Spolí po jednotlivých hodinách během dne v jednotlivých dnech týdne.

Na vodorovné ose jsou uvedeny časy průjezdů resp. interval, ve kterém příslušné množství osob profilem projelo.Na ose jsou vynášeny průměrné hodnoty (aritmetický průměr ze tří hodnot) počtu osob, vždy pro daný hodinový interval a pro určitý den v týdnu.

Ukazuje se, že maxima je dosahováno v odpoledních hodinách. Celkově však bylo na tomto místě pozorováno vyrovnání jak ve dnech, tak v hodinách. To odpovídá obecné zkušenosti. I zde se potvrzuje, že průjezdy do 150 osob za běžnou hodinu jsou obvyklé a nepřinášejí žádné zvláštní problémy.

Průjezdy v průběhu dne

Tento graf zobrazuje průjezdy v jednotlivých hodinách ve Vyšším Brodu a ve Spolí v průměru za všechny dny pozorování.

Na vodorovné ose jsou uvedeny časy průjezdů resp. interval, ve kterém příslušné množství osob profilem projelo. Na svislé ose jsou vyneseny průměrné hodnoty (aritmetický průměr z jednadvaceti hodnot) počtu osob, vždy pro daný hodinový interval, a to v profilu Vyšší Brod a Spolí.

Tyto grafy, resp. údaje v nich pro Vyšší Brod a pro Spolí, jsou vlastně průměrem hodnot uvedených v grafech č. 7 a č. 8, kde hodinové průjezdy byly uvedeny s rozlišením po jednotlivých dnech v týdnu.

Zde je ještě názorněji vidět odlišný průběh denního průjezdu ve Vyšším Brodu – poměrně ostré maximum před polednem – ve srovnání s průjezdem ve Spolí – postupný nárůst s maximem v podvečerních hodinách.

TOPlist
Načítání...