Závěry a doporučení

Sezóna 2003 byla většinou dotázaných pracovníků kempů, restauračních zařízení i dalších obyvatel regionu z hlediska návštěvnosti této oblasti včetně řeky Vltavy hodnocena jako sezóna průměrná, snad jen s mírným navýšením návštěvnosti v měsíci květnu a červnu a naopak s menší návštěvností v srpnu.

Vyplývá z toho, že uvedené výsledky průzkumu můžeme považovat za výsledky či údaje víceméně typické pro normální sezónu v obecném slova smyslu. Dotázaní se shodují, že počet projíždějících vodáků v sezóně 2003 nedosáhl možného maxima. Podle jejich mínění by řeka bez problémů ještě snesla malé navýšení počtu návštěvníků. V případě většího nárůstu by však níže uvedené problémy jistě vzrostly.

V roce 2003 sjíždělo v uvedeném úseku v letních měsících Vltavu jen o něco větší množství vodáků, než v roce 1998. Můžeme se tak přiklonit k závěru, který byl učiněn již na základě průzkumu v roce 1998, že za možné maximum, při kterém se významně nezhorší situace na řece, je možno považovat celkový počet 100 tisíc vodáků za sezónu.

Víkendovou a pondělní špičku na řece, resp. na počátečním horním úseku obvykle sjížděné části řeky, je nutno odstranit. Jednou z možností je další nabídka sportovních, rekreačních a kulturních aktivit ve Vyšším Brodu a jeho okolí či větší publicita již existujících programů a nabídek. S rozvojem jak podnikatelských aktivit, tak aktivit jednotlivých měst a obcí v regionu, se tato nabídka za uplynulých 5 let mírně zlepšila, situace na řece se však k lepšímu nezměnila.

Sdružení pro Vltavu předkládá výsledky tohoto průzkumu zatížení Vltavy 2003, resp. srovnání těchto výsledků s obdobnými výsledky z roku 1998, všem, koho mohou zajímat – široké veřejnosti, podnikatelům, nevládním organizacím, samosprávám obcí, měst i kraje a státním orgánům a institucím atd., s tím, že doufá, že tyto výsledky přispějí nejen k lepší informovanosti o dění na jedné z našich nejkrásnějších řek, ale i jako podklad ke kompetentnějšímu rozhodování o její budoucnosti.

Údaje tohoto průzkumu jsou k dispozici k volnému použití v libovolné formě, vždy však s uvedením pramene:

„Průzkum zatížení Vltavy 2003, Sdružení pro Vltavu a agentura TNS Factum, Vyšší Brod – Praha, 2004“

TOPlist
Načítání...