Druhy lodí

V jednotlivých pruzích grafu č. 11 jsou znázorněna poměrná zastoupení plavidel tak, jak byla pozorována v jednotlivých týdnech v profilech Vyšší Brod a Spolí.

Tabulka č. 2 ukazuje přesná čísla vždy za celý příslušný týden v příslušném profilu a z nich vypočtené procentní zastoupení (uvedené v pruhovém grafu).

Sedmý řádek tabulky uvádí průměrné hodnoty (aritmetické průměry ze šesti hodnot) zastoupení jednotlivých plavidel při průjezdu pozorovacími profily. Toto procentuální zastoupení je zobrazeno pro větší názornost grafem kruhovým – graf č. 12.

Vidíme, že mezi používanými plavidly v drtivé většině převažují kanoe. Dalším velmi používaným plavidlem jsou rafty a čluny.

Pozn.: Do grafů nebyla zakreslena „jiná plavidla“, protože poměr těchto plavidel vůči všem plavidlům nebyl statisticky významný.

Graf č. 12: Celkové zastoupení plavidel
TOPlist
Načítání...