Průzkum zatížení řeky Vltavy

I. etapa projektu

První etapou projektu bylo zjistit množství rekreantů, turistů a sportovců, využívajících Vltavu ke svým aktivitám v letní sezóně.

Sdružení pro Vltavu s podporou agentury SOFRES-FACTUM navrhlo a připravilo v roce 1998 průzkum zatížení Vltavy ve sledovaném úseku Vyšší Brod - Český Krumlov. Tato práce si vyžádala několik pracovních porad a konzultací členů Sdružení pro Vltavu a pracovníků agentury, během nichž byl připraven projekt vlastního průzkumu a sestaven formulář pro pozorovatele.

Ve třech letních týdnech pak několik desítek dobrovolníků, členů i nečlenů Sdružení pro Vltavu, na dvou kontrolních profilech na Vltavě zaznamenalo téměř pět tisíc pozorování, každé o několika údajích v záznamovém formuláři. Bylo tak bezplatně odpracováno přes 500 hodin v terénu.

Vyhodnocení průzkumu provedli pracovníci agentury SOFRES-FACTUM na základě konzultací s členy Sdružení pro Vltavu.

Průzkum probíhal v týdnech:

Červen20. 6. (sobota) - 26. 6. (pátek) 1998
Červenec4. 7. (sobota) - 10.7. (pátek) 1998
Srpen1. 8. (sobota) - 7. 8. (pátek) 1998

Pozorování probíhalo na dvou kontrolních profilech:

Na obou místech pozorovatelé zaznamenávali průjezdy od 8.00 do 21.00 každý z uvedených dnů.

Do formulářů pozorovatelé zaznamenávali datum, čas průjezdu, počet osob, typ skupiny (D - dospělí, R - rodiny s dětmi, T - oddíly, tábory, třídy), národnost (C - jen Češi, Z - lidé ze zahraničí, M - mix, Češi a cizinci), počty kanoí, kajaků, raftů, gumových člunů a jiných plavidel).

Jako doplňkové pozorování byla prováděna též anketa v kempech od Vyššího Brodu do Spolí, její výsledky ve Vyšším Brodu uvádí graf č. 11, další místa nebyla pro neúplnost údajů do zpracování zahrnuta. Na této anketě se významně podíleli pracovníci těchto tábořišť.

Poděkování:

Sdružení pro Vltavu děkuje všem, kteří pomohli připravit, provést a zpracovat tento průzkum zatížení Vltavy.

Statistiky:

Denní průjezdy
Průměry denních průjezdů
Hodinové průjezdy
Druhy lodí
Skupiny vodáků
Příjezdy - kemp Vyšší Brod
Závěry a doporučení

TOPlist
Načítání...