2001

Tato akce proběhla ve dnech 8. - 9. 9. 2001. Za vytrvalého deště, větru a zvýšeného průtoku vody vyčistilo 145 dobrovolníků z řad vodáků a přátel řeky 11 úseků o celkové délce 70 km mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou.

Bylo sesbíráno 155 pytlů odpadu, 27 pneumatik, byly naplněny 2 valníky, 2 malé kontejnery a 1 plný automobil Tatra. I v tomto roce obecní a městské úřady zajistily celkem 7 kontejnerů a místo na skládkách pro nasbíraný odpad.

Celá akce by se neuskutečnila bez přispění sponzorů, jimiž byly: městské a obecní úřady, půjčovny lodí, správci kempů, restaurace a občerstvení, JiP Větřní, Povodí Vltavy s.p., závod Č. Budějovice.

Účastníci a sponzoři akce 2001:

Naše poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili a zároveň se těšíme na vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Sdružení pro Vltavu

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...