2002

V roce 2002 se členové a příznivci Sdružení pro Vltavu rozdělili do tří skupin, kdy každá z nich čistila svůj stanovený úsek.

Nejpočetnější skupina čistila úsek Vltavy mezi VD Lipno II a Rožmberkem nad Vltavou.

Toto čištění proběhlo ve dnech 21. - 22. 9. 2002 ve spolupráci s Městským úřadem ve Vyšším Brodu a Obecním úřadem v Rožmberku nad Vltavou. Akce se zúčastnilo celkem 52 osob, členů Sdružení pro Vltavu z Prahy, Vyššího Brodu i dalších míst ČR, členové vodáckého oddílu ČT a občané Vyššího Brodu a Rožmberka a zaměstnanci některých ze sponzorujících firem.

Čištění sponzorovali materiální podporou, bezplatným poskytnutím dopravních prostředků a ubytováním tyto firmy (dle abecedy):

Městský úřad Vyšší Brod vyzval pozvánkou spolu se Sdružením pro Vltavu obyvatele Vyššího Brodu k účasti na čištění Vltavy. Břehů a přilehlých prostranství a poskytl pro nasbíraný odpad 2 kontejnery, které byly umístěny v Herbertově a ke křižovatce U veverek.

Obecní úřad Rožmberk nad Vltavou vyzval pozvánkou spolu se Sdružením pro Vltavu obyvatele Rožmberku k účasti na čištění Vltavy, břehů a přilehlých prostranství a poskytl pro nasbíraný odpad kontejner, který byl umístěn v obci Rožmberk (před čističkou).

Celkem bylo vyčištěno 15 kilometrů říčního koryta, břehů a břehových porostů. Naplněny byly 3 kontejnery, cca 6 tun odpadků.

Druhá skupina, v celkovém počtu 25, čistila úsek na řece Malši. Toto čištění probíhalo ve stejném termínu (21. - 22. 9.) a ve spolupráci s Městským úřadem v Kaplici.

Poslední skupina - členové vodáckého oddílu RAK - uklízela louku pod Domoradicemi. Toto čištění proběhlo ve dvou fázích. V prvním termínu (7. - 8. 9. 2002) se akce zúčastnilo 16 osob, ve druhém (21. - 22. 9. 2002) pak 20 osob. Při těchto čištěních bylo naplněno komunálním odpadem jedno nákladní auto a šest valníků dřeva. Na opravu vymletých břehů byl použit malý terénní bagr.

Poznámka:

Na závěr ještě několik postřehů nejen z Vltavy ale i z Malše.

Povodeň odkryla na mnoha místech dávno zarostlé či zasypané černé skládky, jejichž obsah se během povodně uvolnil do toků. I v samotném řečišti se na mnoha místech "objevil" velký a těžký odpad (domácí spotřebiče, pneumatiky, železné konstrukce apod.) a to i tam, kde v minulých letech několikrát proběhlo čištění, jež rozsahem vysoce převyšovalo obvyklý každoroční "drobný" přírůstek.

Díky povodním, jež nás v srpnu zasáhly, hrozilo, že se letos tato akce pořádat nebude. I přesto se nakonec podařilo tuto akci zorganizovat. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří si našli čas a chuť se této akce zúčastnit a zároveň se těšíme na vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Sdružení pro Vltavu

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...