2003

Jaro

Letošní jarní čištění Vltavy proběhlo 3. 5. 2003. K vyhlášení tohoto termínu vedl Sdružení pro Vltavu fakt, že po loňské povodni se zejména na březích řeky objevila spousta odpadu. Snahou tedy bylo ulehčit od něho řece i jejím břehům.

Navzdory nepříznivému počasí se čištění zúčastnilo 191 osob. Velice nás těší, že vedle tzv. vodácké veřejnosti se zapojili i někteří z občanů měst a obcí, kterými řeka Vltava protéká. Její osud však není lhostejný ani těm, kteří v jejím okolí nežijí. Příkladem toho jsou žáci ISŠ Údlice na Chomutovsku, kteří se této akce zúčastnili v rámci ekologické výchovy. Samozřejmě bychom neměli opomenout fakt, že se této akce zúčastnilo více dětí, než tomu bylo v minulých letech. Nejmladšímu účastníkovi Matěji Grofkovi budou teprve čtyři roky.

Díky dostatečnému počtu zúčastněných bylo možno čistit řeku Vltavu od Loučovic až po Boršov nad Vltavou v celkové délce 77.4 km. Lidé byli rozděleni do 10 pracovních skupin, kdy každé z nich byl přiřazen určitý úsek řeky. V úseku mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem se vyčistilo i okolí cyklostezky vedoucí podél řeky.

Naplněné pytle spolu s větším odpadem byly sváženy na sběrná místa, kde byly připraveny kontejnery. Přesto zůstala 3 složiště s odpadem, který nebylo možné ručně ani na lodích dopravit na tato sběrná místa, proto bylo Povodí Vltavy požádáno o jejich odvoz. Celkem bylo odvezeno 13 ávií a naplněno 20 kontejnerů. Vedle igelitů, pet lahví atd. nechyběly ani tradiční pneumatiky všech velikostí. Raritou uskutečněného čištění je jeden celý nákladní vlek v řece pod Rožmberkem.

Celkově lze tuto akci hodnotit jako velice úspěšnou jak v počtu zúčastněných osob (navzdory ne zrovna příznivému počasí) tak i v množství sesbíraného odpadu. Uvědomujeme si, že není v našich silách úplně vyčistit řeku a její nejbližší okolí, přesto úsilí všech zúčastněných nebylo marné.

DĚKUJEME VŠEM, KTERÝM NENÍ ŘEKA VLTAVA LHOSTEJNÁ A PŘIŠLI POMOCI.

Doufáme, že nám zachováte svou přízeň.

Sdružení pro Vltavu

Sponzoři akce

Svoz odpadků zajistili:

Občerstvení zajistili:

Prostor pro ubytování poskytly kempy:

Půjčovny lodí, které se podílely na sběru a svozu odpadků:

Jednotlivé úseky, kontaktní osoby a výsledky


Úsek řeky Jméno, firma, tel. Poč. osob, technika Výsledky
Loučovice - Vyšší Brod Karel Mareš - 602 471 225, Josef Špaček - 602 651 357 6 osob, 1 auto 3 multikáry
Vyšší Brod - Herbertov půjčovna lodí Inge - Pavel Kolouch - 724 031 251 8 osob 1 multikára
Herbertov - Veverky Zdeněk Švehla 3 osoby, 1 auto 1 multikára
Veverky - kemp Rožmberk půjčovna lodí KANAK - David Chadim - 602 351 923 8 osob, 1 auto a 6 osob - obec + technika
kemp Rožmberk - Zátoň (most) Pavel Sýkora - 606 902 310 28 osob, 3 auta 1 a půl kontejneru
Zátoň - dřevosklad Větřní ICÍK Vyšší Brod - p. Grofek 6 osob, 2 auta 1 multikára
dřevosklad Větřní - Rechle, CK Pavel Kolínský - 602 376 506 23 osob, 1 auto 3 složiště
Rechle, CK - Pivovar, CK CK Vltava - Petr Janota - 603 284 606 31 osob - 1 auto 2 kontejnery
Pivovar, CK - ČOV, CK půjčovna lodí Inge - Pavel Kolouch - 724 031 251 10 osob, 1 auto 1 kontejner
Rájov - Boršov nad Vlt. CK Cesta - Tomáš Kala - 602 453 661 50 osob, 1 auto 5 ávií

Podzim

Již podruhé v tomto roce proběhla akce čištění Vltavy pořádaná Sdružením pro Vltavu. Podzimní čištění proběhlo v termínu 12. - 14. září 2003.

Dobrovolníci čistili úsek z Vyššího Brodu do Rožmberka. Hlavní pozornost se však soustředila na úsek z Českého Krumlova do Boršova nad Vltavou. Při květnovém čištění se zjistilo, že v tomto úseku je v řece a na jejích březích takové množství odpadků, které nelze vysbírat najednou. Velká část odpadu byla stále pozůstatkem loňských srpnových povodní. Odpad produkovaný „nevodáky“, zejména lidmi žijícími poblíž řeky, je však každoročně nepřehlédnutelný. Vždy při každém čištění se nachází sbírka pneumatik všech velikostí, bojlery, ledničky a co taková kamínka či zbrusu nové kolečko. A to ani nepočítám plastové lahve a igelitové tašky. Úžasné to vynálezy lidského rodu. Opustím tak výčet nalezených „pokladů“ a vrátím se k těm, kteří neváhali a i přes nepřízeň počasí věnovali čas a energii, aby řece pomohli.

Ano, dobrovolníci odvedli nezměrný kus práce. Vedle nich mají velkou zásluhu na celé akci i obecní a městské úřady, které vyšly vstříc ohledně kontejnerů a odvozu nasbíraného odpadu. Samozřejmě nesmím zapomenout na ty, kteří pro dobrovolníky zajistili technické vybavení (lodě, rafty, auta atd.) ani na ty, kteří se postarali o jejich občerstvení.

Dovolte mi, abych tento článeček uzavřela slovy Mahmooda Hasana (Českokrumlovské listy z 15.9.2003, autor M. Prášil).

„Všichni lidé, kteří pomáhali uklízet nepořádek, si zaslouží úctu. Zdejší region na ně musí být hrdý. Nikdo jim za to nic nedal a oni přesto šli a pomáhali. Ukázali, že v sobě mají lásku ke své zemi a přírodě.“

Sdružení pro Vltavu

Sponzoři akce

Kontejnery a svoz odpadků zajistili:

Občerstvení zajistili:

Na dopravě a poskytnutí materiálu se podílely firmy:

Pokud jsme na některé z vás zapomněli, omlouváme se. Vám všem i těm nejmenovaným, kteří přímo čistili děkujeme. Vážíme si vašeho nadšení a odhodlání a doufáme, že se s vámi setkáme i v příštím roce.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...