2005

Dne 10. září 2005 Sdružení pro Vltavu zorganizovalo jednu ze svých nejdůležitějších každoročních akcí - Čištění Vltavy. Tato akce letos proběhla pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Čištěn byl celý úsek Vltavy od Loučovic do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 80 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Organizace vlastního čištění: úsek Vltavy od Loučovic po Boršov n/Vlt. byl rozdělen na 13 úseků. Každý úsek byl čištěn po obou březích i v korytě řeky. Dobrovolníci měli k dispozici rafty a lodě, na které sbíraný odpad dávali a odváželi k nejbližšímu kontejneru nebo valníku. Těch bylo na březích připraveno celkem 18. O jejich odvoz, včetně dopravy a zaplacení poplatků na skládkách se v převážné většině postarali obce a majitelé tábořišť. Likvidaci významné části odpadu zajistilo Povodí Vltavy a OŽP MěÚ Český Krumlov.

Čištění Vltavy se letos účastnilo 317 dobrovolníků. Na sběr a odvoz odpadu bylo použito 51 raftů a 64 lodí. Naplněno bylo 18 kontejnerů nebo valníků, zvětší části drobným odpadem, který byl posbírán do 1020 igelitových pytlů.

Na této akci se též aktivně podílejí obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku, stejně jako ty obce, do jejichž katastru patří tok řeky Vltavy. Akci též podpořilo 50 sponzorů z regionu, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Čistit přijeli dobrovolníci z celé České republiky, jmenujme například studenty ISŠ Údlice, členové vodáckého oddílu Rak a vodáckého oddílu České televize. Vedle dobrovolníků z nejbližšího okolí a Jižních Čech dále přijeli např. příznivci z Prahy a Severních Čech.

Hlavní částí letos sesbíraného odpadu byly nejen drobné nečistoty, pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece - rozbité skleněné láhve, PET láhve, ale také odpad starý, který leží v řece více let - staré konstrukce, zbytky domácích spotřebičů, pneumatiky i součásti dopravních prostředků. Obecně však lze konstatovat, že letos bylo v řece odpadu méně než v minulých letech. Další léta ukáží, jestli se podařilo víceméně zlikvidovat zátěž a znečištění Vltavy z minulých několika desítek let a jestli se zlepšilo chování návštěvníků i obyvatel regionu.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2005

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho omylem zapomněli, omlouváme se.

Sdružení pro Vltavu

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...