2006

Dne 9. září 2006 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody jednu ze svých nejdůležitějších každoročních akcí - Čištění Vltavy. Čištěn byl celý úsek Vltavy od Loučovic do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 80 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Organizace vlastního čištění: úsek Vltavy od Loučovic po Boršov n/Vlt. byl rozdělen na 11 úseků. Každý úsek byl čištěn po obou březích i v korytě řeky. Dobrovolníci měli k dispozici rafty a lodě, na které sbíraný odpad dávali a odváželi k nejbližšímu kontejneru nebo valníku. Těch bylo na březích připraveno celkem 17. O jejich odvoz, včetně dopravy a zaplacení poplatků na skládkách se vpřevážné většině postarali obce a provozovatelé tábořišť. Likvidaci významné části odpadu zajistilo Povodí Vltavy a OŽP MěÚ Český Krumlov.

Čištění Vltavy se letos účastnilo 307 dobrovolníků, naplněno bylo 17 kontejnerů nebo valníků, z větší části drobným odpadem, který byl posbírán do 980 igelitových pytlů.

Na této akci se též aktivně podílely obce a města ležící na Vltavě vuvedeném úseku, stejně jako ty obce, do jejichž katastru patří tok Vltavy. Akci též podpořilo přes 50 sponzorů zregionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Čistit přijeli dobrovolníci z celé České republiky, jmenujme například studenty ISŠ Údlice, členové vodáckého oddílu Rak a vodáckého oddílu České televize. Vedle dobrovolníků z nejbližšího okolí a Jižních Čech dále přijeli např. příznivci z Prahy a Severních Čech.

Hlavní částí letos sesbíraného odpadu byly drobné nečistoty, pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece - rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly a různé typy obuvi. Letošní rok byl méně zastoupen starý odpad, který leží v řece více let - staré konstrukce, zbytky domácích spotřebičů, pneumatiky i součásti dopravních prostředků. Lze konstatovat, že tohoto odpadu bylo méně než v minulých letech a řeka je tedy již čistější.

Akce Čištění Vltavy 2006 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a v souladu s jeho cíli.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2006

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Sdružení pro Vltavu

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...