2007

Dne 8. září 2007 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia jednu ze svých nejdůležitějších každoročních akcí - Čištění Vltavy. Čištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí. Dobrovolníci měli k dispozici rafty a lodě, na které sbíraný odpad dávali a odváželi k nejbližšímu kontejneru nebo valníku. Těch bylo na březích připraveno celkem 15. O jejich odvoz, včetně zaplacení poplatků na skládkách se v převážné většině postarali obce a provozovatelé tábořišť. Likvidaci části odpadu zajistilo Povodí Vltavy.

Čištění Vltavy se letos účastnilo pouze 176 dobrovolníků, což bylo způsobeno zejména špatným počasím a předpovídaným zvýšeným průtokem Vltavy. Díky Povodí Vltavy, které snížilo průtok řeky, však čištění proběhlo úspěšně jako v minulých letech. Naplněno bylo 14 kontejnerů nebo valníků, z větší části drobným odpadem, který byl posbírán do 630 igelitových pytlů.

Na této akci se též aktivně podílely obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku, stejně jako ty obce, do jejichž katastru patří tok Vltavy. Akci též podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Ani odpad sesbíraný letos se příliš nelišil od minulých let - drobné nečistoty, pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece (rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly, různé typy obuvi) a odpad, který není spojen s vodáky (staré konstrukce, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky). Celkově ale bylo odpadu méně než v minulých letech, dalo by se tedy říci, že řeka je čistější.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2007

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

TOPlist
Načítání...