2008

Dne 13. září 2008 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltava, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia jednu ze svých nejdůležitějších každoročních akcí - Čištění Vltavy. Čištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Organizace vlastního čištění: celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu po Boršov n/Vlt. byl rozdělen na 10 částí. Každá část řeky byla čištěna po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu. Na tyto plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližšímu kontejneru nebo valníku. Těch bylo na březích připraveno celkem 15. O jejich odvoz, včetně zaplacení poplatků na skládkách, se v převážné většině postarali obce a provozovatelé tábořišť. Likvidaci části odpadu zajistilo Povodí Vltavy, s.p..

Čištění Vltavy se letos účastnilo pouze 204 dobrovolníků, což bylo způsobeno zejména předpovědí špatného počasí. Díky Povodí Vltavy,s.p., který snížil průtok řeky, však čištění proběhlo úspěšně jako v minulých letech. Naplněno bylo 15 kontejnerů nebo valníků, z větší části drobným odpadem, který byl posbírán do více než 800 igelitových pytlů, které dodaly Lesy ČR Vyšší Brod a firma Sapeli, a.s. Vyšší Brod.

Na této akci se též aktivně podílely obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku, stejně jako ty obce, do jejichž katastru patří tok Vltavy. Akci též podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky, například hokejisté z Vrchlabí, členové vodáckého oddílu Rak a vodáckého oddílu České televize. Vedle dobrovolníků z nejbližšího okolí a Jižních Čech dále přijeli např. příznivci z Prahy a Východních Čech.

Ani odpad sesbíraný letos se příliš nelišil od minulých let - drobné nečistoty, pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece (rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly, různé typy obuvi) a odpad, který není spojen s vodáky (staré železné konstrukce a plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky, rozbitá vana a jednoosý přívěs za traktor). Celkově ale bylo odpadu méně než v minulých letech a řeka je čistější.

Akce Čištění Vltavy 2008 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a v souladu s jeho cíli.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2008

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...