2009

Dne 12. září 2009 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltava, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia již 15. ročník Čištění Vltavy - jednu ze svých nejdůležitějších každoročních akcí. Čištěn byl opět celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Čištění Vltavy se letos účastnilo pouze 108 dobrovolníků, což bylo způsobeno zejména předpovědí špatného počasí. Díky Povodí Vltavy, s.p., které snížilo průtok řeky, však čištění proběhlo úspěšně jako v minulých letech. Naplněno bylo 12 kontejnerů nebo valníků, z větší části drobným odpadem, který byl posbírán do více než 900 igelitových pytlů.

Na této akci se též aktivně podílely obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku, stejně jako ty obce, do jejichž katastru patří tok Vltavy. Akci též podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Sesbíraný odpad se letos příliš nelišil od minulých let, jen více převažoval drobný odpad pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece (rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly, různé typy obuvi) nad odpadem, který není spojen s vodáky (staré železné konstrukce a plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky a dětský kočárek). Celkově bylo odpadu srovnatelně s minulým rokem.

Nově přibylo velké množství odpadu v okolí několika občerstvení a kiosků, které vznikly jen na sezonu, někdy i na plovoucích dřevěných vorech. Tyto občerstvení nesplňují základní hygienické předpisy a množství zanechaného odpadu v jejich okolí je velkým problémem, který bude Sdružení pro Vltavu řešit s příslušnými obcemi, v jejichž katastru se tyto občerstvení nacházely.

Akce Čištění Vltavy 2009 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a v souladu s jeho cíli.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2009

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...