2010

Dne 11. září 2010 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia další ročník Čištění Vltavy. Čištěn byl úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Vlastní čištění bylo organizováno z tábořiště ve Spolí. Celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu po Boršov n/Vlt. byl letos rozdělen jen na 7 částí. Každá část řeky měla být čištěna po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu a půjčovna Pavla Musila z Rožmberka. Na tyto plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližšímu kontejneru nebo na sběrné místo. Těch bylo na březích celkem 7. O odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, se postarali některé obce a provozovatelé některých tábořišť.

Čištění Vltavy se letos účastnilo 227 dobrovolníků. Škoda, že Povodí Vltavy, s.p. podle dohody nesnížilo průtok vody v řece na minimum jako v minulých letech. Takto proběhlo čištění jen na březích řeky, odpad z koryta nebylo možno ve většině případů vybrat. Naplněno bylo tedy jen 7 kontejnerů z větší části drobným odpadem, který byl posbírán do více než 950 pytlů.

Na této akci se opět aktivně podílely některé obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam). V letošním roce se do akce sponzorsky zapojil i pivovar Gambrinus v rámci své akce „Léto na Vltavě“.

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Sesbíraný odpad se letos příliš nelišil od minulých let, jen více převažoval drobný odpad pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece (rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly, různé typy obuvi). Nevodáckého odpadu (staré železné konstrukce a plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky a další součásti aut) bylo již velmi málo. Celkově bylo odpadu méně než minulý rok, což je ale asi důsledek velkého průtoku vody.

Akce Čištění Vltavy 2010 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a v souladu s jeho cíli.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2010

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...