2011

Dne 10. září 2011 zorganizovalo Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia další ročník Čištění Vltavy. Čištěn byl úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, tedy téměř 70 kilometrů řeky a jejího blízkého okolí.

Vlastní čištění bylo organizováno z tábořiště ve Spolí. Úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova n/Vltavou byl letos rozdělen na 10 částí. Každá část řeky byla čištěna po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu a půjčovna Pavla Musila z Rožmberka. Na tyto plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližšímu kontejneru nebo na sběrné místo. Těch bylo celkem 10. O odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, se postarali některé obce, provozovatelé některých tábořišť a Povodí Vltavy, s.p.

Čištění Vltavy se letos účastnilo 216 dobrovolníků. Povodí Vltavy, s.p. podle dohody snížilo průtok vody v řece na minimum 6 m3/s. Z tohoto důvodu bylo možno dobře vyčistit i dno řeky. Naplněno bylo částečně 6 kontejnerů a připraveny k odvozu 4 skládky pytlů s odpadem. Celkem bylo naplněno asi 780 pytlů převážně drobným odpadem vzniklým letošní vodáckou sezonou.

Na této akci se opět aktivně podílely některé obce a města ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 30 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Množství sesbíraného odpadu bylo letos menší než v loňském roce, skladbou se příliš nelišil od minulých let. Stále převažuje drobný odpad pocházející téměř jistě z letošní letní sezóny na řece (rozbité skleněné láhve, PET láhve a igelitové obaly, plechovky od/s pivem různé typy obuvi a tábornický materiál). Nevodáckého odpadu (staré železné konstrukce a plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky a další součásti aut) bylo opět již velmi málo.

Akce Čištění Vltavy 2011 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a v souladu s jeho cíli.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2011

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...