2014

Dne 13. září 2014 organizovalo občanské Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia již 20. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

Vlastní čištění bylo již tradičně organizováno z tábořiště v Novém Spolí. Úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou byl opět rozdělen na 12 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven, některým je bezplatně zapůjčila Půjčovna INGE z Vyššího Brodu a Půjčovna raftů a kanoí Pod Jezem z Rožmberka. Na tato plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa. Odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, zajistili obce, provozovatelé některých tábořišť a Povodí Vltavy, s.p.

Čištění Vltavy se letos i přes nepříznivé počasí zúčastnilo 154 dobrovolníků. Povodí Vltavy, s.p. vzhledem ke zkouškám turbín na VD Lipno nemohl snížit průtok vody v řece, proto bylo poněkud obtížnější čištění dna řeky. Z přistavených 9 kontejnerů bylo téměř naplněno 5, zbylé 4 byly naplněny do poloviny a byla připravena k odvozu 1 skládka pytlů s odpadem v Boršově nad Vltavou. Celkem bylo naplněno asi 560 pytlů převážně drobným odpadem.

Na této akci se opět aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 40 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam níže).

Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Sesbíraného odpadu bylo letos méně než v minulém roce, více ho bylo jen v místech, kde během sezóny kotvily „plovoucí bary“. Nejvíce odpadu bylo pod Českým Krumlovem v úseku do Zlaté Koruny. Opět převážil drobný odpad pocházející z letošní letní sezóny na řece (plastové kelímky, zbytky oblečení, rozbité skleněné láhve, PET láhve, igelitové obaly, plechovky a lahve od/s pivem, zbytky lodí) nad nevodáckým odpadem (staré plechy, vyřazené domácí spotřebiče, bojler, pneumatiky a další součásti aut), i když ten se objevuje také každoročně.

Akce Čištění Vltavy 2014 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a jako součást projektu „Čistá a bezpečná Vltava 2014“ pořádaného za podpory a finanční pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2014

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu naší akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...