2015

Dne 19. září 2015 organizovalo občanské Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p., Českým svazem ochránců přírody, Nadačním fondem Veolia a Sdružením půjčoven lodí a kempů na Vltavě již 21. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl celý úsek Vltavy v délce přes 70 km od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou.

Vlastní čištění bylo již tradičně organizováno z tábořiště v Novém Spolí. Úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou byl rozdělen na 14 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu a půjčovna raftů a kánoí Pod jezem z Rožmberka. Na tato plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa. Odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, zajistili obce, provozovatelé některých tábořišť a Povodí, s. p.

Čištění Vltavy se letos zúčastnilo 204 dobrovolníků. Povodí Vltavy, s. p. snížil průtok vody v řece, proto bylo možno vyčistit i dno řeky. Z přistavených 9 kontejnerů byly téměř naplněny 4, zbylých 5 bylo naplněno do poloviny a byla připravena k odvozu 1 skládka pytlů s odpadem v Boršově nad Vltavou. Celkem bylo naplněno asi 550 pytlů převážně drobným odpadem.

Na akci se opět aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Podpořilo ji přes 40 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam sponzorů níže). Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky.

Sesbíraného odpadu bylo letos méně než v minulém roce, více ho bylo jen v místech, kde během sezóny kotvily „plovoucí bary“. Nejvíce odpadu bylo pod Českým Krumlovem v úseku do Zlaté Koruny. Opět převážil drobný odpad pocházející z letošní letní sezóny na řece (PET láhve, igelitové obaly, plastové kelímky, zbytky oblečení a obuv, rozbité skleněné láhve, plechovky a lahve od/s pivem, zbytky lodí) nad nevodáckým odpadem(staré plechy, vyřazené domácí spotřebiče a vybavení, pneumatiky a další součásti aut), i když i ten se jako každoročně objevil v nemalém množství.

Akce Čištění Vltavy 2015 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu. Podrobnosti o minulých ročnících Čištění Vltavy, statistiky, fotografie a další informace o Sdružení pro Vltavu a jeho cílech najdete na webových stránkách.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SPONZOŘI ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2015

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu.
Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...