S d r u ž e n í  p r o  V l t a v u
IČO 60630132, 5. května 11, 382 73 Vyšší Brod
www.sdruzeniprovltavu.cz

ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2017

závěrečná zpráva

Dne 16. září 2017 zorganizoval spolek Sdružení pro Vltavu, z. s. (dále jen Sdružení pro Vltavu), ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. (dále jen Povodí Vltavy), Českým svazem ochránců přírody, Nadačním fondem Veolia a Sdružením půjčoven lodí a kempů na Vltavě, z. s., již 23. ročník Čištění Vltavy. Vyčištěn byl celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu až do Boršova nad Vltavou v délce přes 70 km. Vlastní čištění bylo organizováno z tábořiště v Novém Spolí u Českého Krumlova. Pro čištění byla Vltava rozdělena na 12 úseků, každý byl čištěn po obou březích i v korytě řeky. Dobrovolníci měli k dispozici buď rafty a lodě ze svých půjčoven, nebo jim je bezplatně poskytla půjčovna INGETOUR z Vyššího Brodu a půjčovna Pod Jezem z Rožmberka nad Vltavou. Na tato plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa, kterých bylo na trase celkem 11. Odvoz a likvidaci odpadu z těchto míst zajistili provozovatelé některých tábořišť, obce a Povodí Vltavy. Vzhledem k chladnému a deštivému počasí se letos Čištění Vltavy zúčastnilo jen 176 dobrovolníků, což je těsně pod desetiletým průměrem. Díky Povodí Vltavy byl průtok vody v řece opět snížen na minimum (6 m3/s), proto bylo možno vyčistit i dno řeky. Celkem bylo naplněno přes 500 pytlů převážně drobným odpadem. Na této akci se opět aktivně podílela některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 40 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (podrobněji viz seznam). Tak jako v minulých letech přijeli čistit dobrovolníci z celé České republiky. Sesbíraného odpadu bylo letos méně než v minulých letech, což mohlo být způsobeno i zvýšeným průtokem vody v období před vlastním čištěním. Opět se podle množství drobného odpadu dalo zjistit, kde v sezóně kotvily „plovoucí bary“. Nejvíce odpadu bylo v úseku pod Českým Krumlovem, ale i tam ho bylo méně, než v minulých letech (jen 4 pneumatiky a 2 kola, dětská klouzačka, malý gauč). Jinak opět převážil drobný odpad z letošní letní sezóny na řece (plastové kelímky – i když méně než v minulých letech, brčka, zbytky oblečení, boty, rozbité skleněné láhve, PET láhve, igelitové obaly, plechovky a lahve od/s pivem, zbytky lodí) nad nevodáckým odpadem. Akce Čištění Vltavy 2017 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu.

Petr Kolínský
vedoucí akce

SEZNAM SPONZORŮ

Všem sponzorům děkujeme za přízeň a podporu akce. Pokud jsme na někoho zapomněli, bylo to neúmyslně a omlouváme se za to.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...