Prohlášení jezu kulturní památkou

Vzhledem ke stavu jezu v roce 1995 a k jeho postupnému chátrání vlivem každoroční velké jarní vody a vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím ostatních jezů na Vltavě bylo zřejmé, že Povodí Vltava přistoupí k rekonstrukci i tohoto jezu.

Členové Sdružení pro Vltavu se po zkušenostech z oprav jezů v Českém Krumlově a Rožmberku rozhodli pokusit zachovat jez ve Vyšším Brodu v původní podobě, neboť se jednalo o poslední jez pražského typu s vorovou propustí a původní konstrukcí koruny - dřevo a kámen. Sdružení proto podalo návrh na prohlášení jezu kulturní památkou.

17. 5. 1996Sdružení pro Vltavu navrhuje dopisem z 15. 5. 1996 Ministerstvu kultury ČR prohlásit jez ve Vyšším Brodu za kulturní památku.
17. 5. 1996Památkový ústav České Budějovice vyjadřuje svůj souhlas s návrhem Sdružení pro Vltavu. Citace z dopisu: "Na základě výsledků z rozsáhlých jednání ohledně úpravy jezu v další MPZ Rožmberk n/Vlt. A již realizovaných úprav jezů (např. v Českém Krumlově) jsme dospěli k názoru, že prohlášení jezu ve Vyšším Brodu za nemovitou kulturní památku je jedinou reálnou cestou k zachování autentické podoby."
29. 5. 1996Okresní úřad Český Krumlov vyjadřuje na základě doporučení Památkového ústavu České Budějovice svůj souhlas s návrhem Sdružení pro Vltavu.
26. 6. 1996Ministerstvo kultury České republiky oznamuje dopisem čj. 5799/96, že zahajuje na základě návrhu Sdružení pro Vltavu řízení o prohlášení věci za kulturní památku.
22. 2. 1998Ministerstvo kultury České republiky prohlašuje říční jez na Vltavě, Vyšší Brod, nacházející se na ř. km. 317,922, č.p. 1746/4-část, k.ú. Vyšší Brod, okres Český Krumlov za kulturní památku.
TOPlist
Načítání...