Připomínky k projektu

Při konzultaci v projektové kanceláři Povodí Vltava, a.s. v Českých Budějovicích podali členové Sdružení pro Vltavu připomínky k projektové dokumentaci, zejména k rozměrům a tvaru jezového tělesa a vorové propusti. Tyto připomínky však bohužel nebyly zahrnuty do PD.

5. 3. 2000Manželé Ouředníkovi vydávají souhlas se vstupem na pozemky za určitých uvedených podmínek. Tyto podmínky však nebyly při opravě dodrženy fotodokumentace původního stavu).
31. 3. 2000Sdružení pro Vltavu podává námitku ke stavebnímu řízení - k řešení přenášení staveniště a k řešení provedení vorové propusti a podjezí u levého břehu.
31. 3. 2000Účastník stavebního řízení p. Miloslav Ouředník podává námitky k projektové dokumentaci na vodohospodářské dílo "Oprava jezu Vyšší Brod" k tvaru jezového tělesa a vorové propusti.

Připomínky Sdružení pro Vltavu nebyly akceptovány. Sdružení pro Vltavu není účastníkem stavebního řízení. Nebyly však akceptovány ani připomínky manželů Ouředníkových, kteří jsou ze zákona účastníky stavebního řízení.

29. 5. 2000Vydání povolení ke zřízení vodohospodářského díla "Oprava jezu Vyšší Brod".
1. 6. 2000Zahájení rekonstrukce.
TOPlist
Načítání...