Příprava jezu na opravu

Členové Sdružení pro Vltavu zahájili v březnu jednání s Povodím Vltava, a.s. o plánované pomoci při opravě jezu. Povodí Vltavy však o žádnou pomoc zájem neprojevilo.

Členové Sdružení pro Vltavu se po zkušenostech z oprav jezů v Českém Krumlově a Rožmberku rozhodli pokusit zachovat jez ve Vyšším Brodu v původní podobě, neboť se jednalo o poslední jez pražského typu s vorovou propustí a původní konstrukcí koruny - dřevo a kámen. Sdružení proto podalo návrh na prohlášení jezu kulturní památkou.

15. 10. 1998Výběr staveniště akce "Oprava jezu Vyšší Brod". Sdružení pro Vltavu žádá v zápise o informování při zpracovávání projektové dokumentace.

Členové Sdružení pro Vltavu konzultovali s oprávněnou projektantkou některé rozměry a přislíbili dodat dobové fotografie, literaturu a náčrtky minulého stavu jezu. Toto vše dodali koncem měsíce října do projekční kanceláře Povodí Vltava, a.s. v Českých Budějovicích.

17. 12. 1998Proběhlo jednání o projektu opravy jezu na Povodí Vltavy v Praze bez přizvání zástupců Sdružení pro Vltavu. Je dohodnuto, že ... "bude zachováno směrové i výškové uspořádání jezu včetně tvaru příčného profilu".
24. 2. 1999Starosta města Vyšší Brod se dotazuje na Povodí Vltavy na termín zahájení opravy.
8. 3. 1999Povodí Vltavy stanovuje dopisem čj. 1486/98/1-100 termín opravy na léto 2000-2001.

Protože stále nebyla zahájena rekonstrukce jezu a kulturní památka se "ztrácela před očima" s každou větší vodou, zahájili členové Sdružení pro Vltavu

31. 3. 1999Jednání Sdružení pro Vltavu na OkÚ Český Krumlov - referát regionálního rozvoje.
1. 4. 1999Jednání Sdružení pro Vltavu na MěÚ Vyšší Brod a RŽP OkÚ Český Krumlov.
5. 4. 1999Žádost Sdružení pro Vltavu o svolání jednání nad současným neutěšeným stavem kulturní památky a způsobem její rekonstrukce.
5. 5. 1999Referát regionálního rozvoje OkÚ Český Krumlov svolává na 18. 5. 1999 ústní jednání do Vyššího Brodu.
18. 5. 1999Na jednání "ke způsobu obnovy kulturní památky - jezu ve Vyšším Brodu" bylo domluveno, že projekt bude k dispozici ke konzultacím přibližně koncem června 1999.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...