Rekonstrukce jezu

Během II. pololetí roku 2000 byla zrekonstruována vorová propust, bohužel podle PD, která neakceptovala připomínky Sdružení pro Vltavu. Rozměry propusti jsou jiné, propust je kratší, nezužuje se směrem po proudu, osa propusti směřuje na břeh, proud z propusti naráží na břeh v místě schodů pro přenášení lodí, pod propustí je vybetonovaný podélný práh.

Během poměrně mírné zimy byla opravena část jezu mezi novou vorovou propustí a nejvíce zachovalou částí starého jezového tělesa. Tato část bylo vystavěna nová.

V únoru byla zahájena rekonstrukce "památky", tj. části jezového tělesa, které se mělo pouze vyspravit, jezové kameny doklínovat a dřevěné prvky doplnit. Po dohodě s OPP OÚ Český Krumlov se jednalo asi o polovinu jezu od středu řeky k pravému břehu.

20. 3. 2001Vzhledem ke způsobu provádění rekonstrukce provádí OÚ Český Krumlov na podkladě žádosti členů Sdružení pro Vltavu kontrolu stavby, při které zjišťuje nedodržování předepsaných postupů způsobu opravy jezu. Zápisem vyzývá investora ve svolání kontrolního dne.
10. 4. 2001Na kontrolním dnu jsou projednány možnosti oprav již provedených prací a další postup při rekonstrukci asi 30 posledních metrů jezového tělesa u pravého břehu.
Květen 2001Rekonstrukce je ukončena.

Fotogalerie

TOPlist
Načítání...