1. VLTAVSKÝ SEMINÁŘ

SDRUŽENÍ PRO VLTAVU, IČO 60630132, 5.května 11, 382 73 Vyšší Brod

21. listopadu 2000, 14.00 - 18.00, Internet Café, Český Krumlov

Pracovní záznam ze semináře:

Semináře se zúčastnilo 14 zástupců následujících organizací: Sdružení pro Vltavu, RŽP Okresní úřad Český Krumlov, OHS Český Krumlov, Policie ČR Český Krumlov, Městský úřad Vyšší Brod, Obecní úřad Boršov nad Vltavou, Lesy ČR Vyšší Brod, ČRS Loučovice, MDDM Kaplice, půjčovna lodí Odysea, České Budějovice, Půjčovna cestovních potřeb Petr Putzer, CK Cesta, tábořiště Vyšší Brod a Veverky.

Seminář byl koncipován jako otevřená diskuse, jejímž cílem bylo odkrýt a pojmenovat problémy, které souvisí s využíváním řeky Vltavy a jejím okolím. Jednalo se zejména o aktivity související se sezónním turistickým ruchem. Úsek řeky, jemuž byla v tomto případě věnována pozornost, sahal od vodního díla Lipna II po Boršov nad Vltavou.

V první části jednání předkládali účastníci diskuze problémy, které pokládají za nejzávažnější. Z diskuze vyplynulo, že cestovní kanceláře se nejvíce potýkají se stavem vody, zejména průtokem vody v řece souvisejícím s nevyhovujícím manipulačním řádem. Lesy ČR trápí vedle odpadků i černá tábořiště, které jsou stejným problémem i pro policii ČR. Správci tábořišť zdůraznili bezohlednost ve vzájemných vztazích mezi lidmi a problém PET lahví. Odpadky a s nimi spojený vývoz je problém, který trápí také obecní a městské úřady i ČRS. Ti ještě k tomu zdůrazňují chování vodáků k rybářům. Zástupci OHS považují za problém nárazové situace, překračování kapacit kempů a hygienické vybavení tábořišť. Zástupce MěÚ ve Vyšším Brodu také zdůraznil problém drobného vandalismu. Zástupci Sdružení pro Vltavu zdůraznili chybějící existenci mechanismů, které by prakticky řešily problémy vyplývající z nových skutečností na řece. Dále poukázali na chybějící konstruktivní komunikaci s Povodím Vltavy jakožto správcem toku.

Z těchto nadhozených problémů jsme stanovili následující tematické okruhy pro další diskuzi:

Tato témata byla postupně a podrobně diskutována. Naší snahou bylo zjistit, zda jsme schopni dojít ke společným závěrům.

Závěry diskuze:

  1. Domníváme se, že množství vodáků samo o sobě není problém, proto není nutno uvažovat o regulaci absolutního počtu za sezónu. Bylo by však nutné omezit vysoký počet vodáků ve "špičkách" provozu na Vltavě. Ani množství ostatních uživatelů Vltavy a okolí (rybáři, cyklisté, pěší) nejsou problémem
  2. Myslíme si, že je potřeba zvýšit průtok vody, zejména v letní sezóně a upravit v tomto smyslu manipulační řád, jež by se dodržoval. Zejména Herbertov potřebuje vodu přes jez alespoň v denních hodinách, kdy řeku sjíždějí vodáci.
  3. Neuvažujeme o institutu volného táboření, ale o možnosti zvýšení počtu kempů a tábořišť, i menších, ale vždy se správcem.
  4. Zřízení míst na nastupování a vystupování do řeky, alespoň v nejfrekventovanějších místech, která jsou mimo kempy a tábořiště. Týká se to i parkování aut. V obou případech se jedná o jiný režim, než v případě táboření.
  5. Odpadky (a odpad) jsou problémem a v kompetenci obcí a měst.
  6. Nástupní a výstupní místa jsou místa veřejná, jako každá jiná, tudíž je v kompetenci místních samospráv udržovat přístupnost řeky.
  7. Je potřeba vyjasnit situaci s okresní vyhláškou - platná, neplatná, novelizace, její potřebnost.
  8. Návštěvníci řeky by měli být o režimu na řece a v jejím okolí informováni.

Děkuji všem za aktivní účast.

Zápis zpracoval Pavel Kolínský, Sdružení pro Vltavu, 12. 12. 2000

TOPlist
Načítání...