4. VLTAVSKÝ SEMINÁŘ

SDRUŽENÍ PRO VLTAVU, IČO 60630132, 5.května 11, 382 73 Vyšší Brod

15. 4. 2003, Český Krumlov

Pracovní záznam ze semináře:

Letošní, již čtvrtý v pořadí, Vltavský seminář se konal v Českém Krumlově, 15. 4. 2003 . Vedle členů Sdružení pro Vltavu (dále jen SPV) se ho zúčastnili i starostové města Vyššího Brodu, obcí Rožmberka nad Vltavou a Zlaté Koruny, zástupce půjčovny lodí Inge Tour a CK Cesta a pracovníci krajinářské a zahradní firmy.

V úvodní části semináře byli přítomni seznámeni s činností SPV v roce 2003, zejména však s programem "Vltava - osa života", jehož součástí je i letošní připravovaný průzkum zatížení Vltavy ve spolupráci s agenturou TNS Factum a čištění Vltavy.

Čištění Vltavy se stalo následným bodem diskuze. Čištění bude probíhat v sobotu 3. 5. 2003 v celém úseku od VD Lipno II. až po Boršov nad Vltavou. Vedle organizace se hovořilo i o sjednocení akcí stejného charakteru pořádané nejen SPV ale i dalšími organizacemi včetně snahy širšího zapojení obyvatel měst a obcí ležících u řeky Vltavy.

To, že je odpad, nejen ten naplavený po loňské srpnové povodni, na březích dobře viditelný, bylo důvodem změny termínu konání této akce, která se nyní nese v duchu "UKLIĎME SI ŘEKU PRO SEBE !".

Posledním a nejrozsáhlejším bodem diskuze byl projednán návrh na vytvoření svazku obcí, které spojuje zájem o řeku Vltavu a aktivity s ní spojené. Se vznikem takového spolku souvisí vypracování koncepce regionu, žádosti o dotace atd. Hovořilo se i o možnosti obnovení činnosti sdružení obcí Vyšebrodsko, resp. rozšíření jeho činnosti na větší úsek Vltavy.

Zápis zpracovala Romana Ouředníková, Vyšší Brod, 15. 5. 2003

TOPlist
Načítání...