6. VLTAVSKÝ SEMINÁŘ

SDRUŽENÍ PRO VLTAVU, IČO 60630132, 5.května 11, 382 73 Vyšší Brod

13. listopadu 2012, 15.00 - 17.00, Restaurace U Švejka, Český Krumlov

Pracovní záznam ze semináře:

V pořadí již šestý Vltavský seminář pořádaný Sdružením pro Vltavu byl setkáním zástupců Sdružení pro Vltavu s členy zastupitelstev a úřadů státní správy, podnikateli a zástupci dalších organizací z neziskové sféry.

Účastníci 6. Vltavského semináře:

Seminář byl zahájen oficiálním uvítáním (Miloslav Ouředník) a vzájemném představením.

I.

V jeho úvodní části byla prezentována (Petr Kolínský) činnost SPV v roce 2012, s důrazem na akce provedené v rámci programu projektu Čistá a bezpečná Vltava, na nějž SPV v roce 2012 čerpalo neinvestiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a který byl realizován ve spolupráci se Sdružením půjčoven a tábořišť na Vltavě. Účastníci byli seznámeni se strukturou financování činnosti a oblastmi, v nichž byly prostředky použity. Konkrétně se jednalo o:

II.

V druhém oddíle semináře byly prezentovány (Jiří Černý) výsledky průzkumu zatížení řeky Vltavy, jako jednoho z hlavních bodů činnosti SPV v roce 2012. Z tohoto vyhodnocení a při porovnání výsledků s údaji z podobných průzkumů, provedených Sdružením pro Vltavu v letech 1998 a 2003 vyplynulo, že návštěvníků Vltavy obecně přibývá a že mezi typy využívaných plavidel výrazně přibylo raftů. Jako hlavní problém bylo pak identifikováno nerovnoměrné rozložení návštěvnosti v průběhu sezóny (kritické koncentrace v prvním červencovém týdnu vlivem dnů pracovního volna a v průběhu celé sezóny vyšší zátěž na koncích týdnů /„prodloužené víkendy“ od čtvrtka do neděle).

III.

V další části semináře byl představen návrh plánu činnosti SPV na rok 2013 (Petr Kolínský). SPV opět podalo žádost o dotaci na MMR ČR. V případě, že se dotaci podaří získat, bude ze získaných prostředků zajištěna údržba informačních a kilometrových tabulí osazených v r. 2012, budou nainstalovány další odpadkové koše a bude zajištěn monitoring řeky, především s ohledem na rozmáhající se nelegální prodej alkoholu z tzv. „plovoucích barů“. Za účelem jejich potlačení bude zadán právní rozbor různých aspektů jejich činnosti. Rovněž bude finančně a organizačně zajištěno podzimní Čištění Vltavy.

Pokud žádost bude zamítnuta, omezí se činnost SPV jenom na údržbu tabulí a pořádání Čištění Vltavy.

IV.

V průběhu a především v samotném závěru semináře probíhala bohatá diskuze k jednotlivým bodům programu, z níž vyplynulo, že přítomní starostové, zástupce Povodí Vltavy, s.p., zástupci Sdružení půjčoven a tábořišť na Vltavě a zástupci Sdružení pro Vltavu, o.s. se shodují na odmítavém postoji k:

Účastníci semináře se rovněž shodli na tom, že proti třem výše jmenovaným bodům mají v úmyslu aktivně postupovat a o jednotlivých krocích se budou vzájemně informovat.

Vzhledem k tomu, že všichni přítomní vyhodnotili setkání jako účelné a užitečné, vyjádřili přání, aby další Vltavský seminář proběhl před začátkem další sezóny, nejlépe v měsíci březnu 2013.

Zapsala Martina Jokešová a Petr Kolínský, Sdružení pro Vltavu, 20. 11. 2012

TOPlist
Načítání...