Vltavský seminář I/2014

SDRUŽENÍ PRO VLTAVU, IČO 60630132, 5. května 11, 382 73 Vyšší Brod

9. 4. 2014, 14:00 – 15:30, salonek restaurace U Švejka, Český Krumlov

Účastníci1:

Omluveni:

Po oficiálním zahájení a přivítání všech účastníků schůzky seznámili zástupci SpV ostatní se skutečností, že se jim i pro rok 2014 podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, a přednesli seznam projektů, které zamýšlejí za pomoci získané částky realizovat. Ve většině případů se jednalo o plány avizované na podzimním Vltavském semináři:

V souvislosti s posledním bodem byla zmíněna podstatná komplikace veškerých činností SpV v úseku u obce Větrní, kterou je dlouhodobě se nedařící komunikace s jejími zastupiteli. Jednotný přístup k plovoucím barům je pro dosažení úspěchu v omezení jejich aktivit na řece zásadní. Rovněž byla v této souvislosti zmíněna černá skládka na okraji jmenované obce – možnosti jejího odstranění (např. ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, protože skládka se nachází na soukromém pozemku) jsou dalším bodem, který by SpV se zastupiteli rádo projednalo.

Problematika nežádoucího odkládání odpadků se následně stala tématem k širší diskuzi, ukazuje se, že v některých případech jsou odložené odpadky zřejmě do ČR přiváženy přes hranice. Konkrétně pro problematické místo nedaleko tábořiště U Tří veverek (pravý břeh u parkoviště) bylo navrženo řešení formou instalace fotopastí, které by ve spolupráci s Policií ČR mohly pomoci vyhledat pachatele.

V druhé části semináře se hlavním tématem stala idea přednesená SpV – možnost výstavby lávky pro pěší a cyklisty v místě brodu v obci Branná. Na základě předchozího jednání SpV s Nadací Jihočeské cyklostezky3 byly diskutovány možnosti realizace – zejm. otázka financování a zaštítění celého projektu. Z důvodu pravidel pro podávání žádostí o podporu z právě se ustavujícího nového dotačního programu EU (Integrovaný regionální operační program – IROP), který SpV navrhuje k financování stavby využít, bylo jednání odročeno s tím, že je třeba kontaktovat zástupce obcí Větřní a Rožmitál na Šumavě, které jediné se mohou stát žadateli o případnou dotaci.

Další seminář proběhne dle potřeby buď na podzim 2014, nebo na jaře 2015.

Zapsala Martina Jokešová


1 Viz Příloha 1: Prezenční listina
2 Zástupci z řad starostů upozorňují na neúměrné množství tabulí, které se v bezprostředním okolí řeky objevily v souvislosti s vyznačením EVL.
3 Nadace jihočeské cyklostezky
Kontakt: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, www.jihoceske.cyklostezky.cz, nadace@jihoceske-cyklostezky.cz

TOPlist
Načítání...