Vltavský seminář II/2014

SDRUŽENÍ PRO VLTAVU, IČO 60630132, 5. května 11, 382 73 Vyšší Brod

4. 12. 2014, 14:00 – 15:30, salonek restaurace U Švejka, Český Krumlov

Účastníci1:

Omluveni:

Po oficiálním zahájení a přivítání všech účastníků schůzky seznámili zástupci SpV ostatní s postupem plnění projektu „Čistá a bezpečná Vltava 2014“, který byl představen na jarním semináři. V letošním roce byly za pomoci dotace Ministerstva pro místní rozvoj realizovány následující kroky:

K jednotlivým bodům proběhla následně diskuze.

Na provozovatele plovoucích barů bylo zahájeno několik exekučních řízení s celkovou požadovanou částkou v řádech statisíců. Nepodařilo se však zatím zajistit žádný majetek, v některých případech ani najít odpovědné zástupce firem. Pouze v jednom případě byla zaplacena pokuta ve výši 30 000 Kč (Rožmberk nad Vltavou). SpV požádalo Ministerstvo vnitra o právní názor na možnost zabavovat plavidla, z nichž nelegální prodej probíhá.

Starosta města Český Krumlov upozornil na zvýšené množství odpadu v okolí občerstvení u Papouščí skály, o odpad by se měl postarat provozovatel občerstvení. Bylo domluveno, že podobné stížnosti občanů budou předávány zástupcům SPKV. Starosta města Vyšší Brod upozornil na černou skládku na pravém břehu pod parkovištěm v blízkosti tábořiště U Tří veverek, jedná se o katastrální území obce Dolní Dvořiště.

Černá skládka u silnice za obcí Větřní byla z velké části uklizena, naopak skládka na pravém břehu řeky pod Českým Krumlovem (pod oficiální skládkou Pinskrův dvůr) zůstává v nezměněném stavu. Zástupce SPKV navrhl, aby bylo SPKV kontaktováno povodňovými štáby obcí při vyhlašování zákazu sjíždění řeky. Byla diskutována možnost pomoci půjčoven a tábořišť při vyhlašování a dodržování tohoto zákazu. Rovněž byla řešena otázka možnosti stupňování zákazu plavby podle jednotlivých typů plavidel v závislosti na vodním stavu.

Pro zajištění bezpečnosti na jezech navrhla zástupkyně města Vyšší Brod umístění záchranných prostředků (záchranný kruh na laně) na některých jezech, tuto možnost prověří/projednají zástupci SpV s VŠZ (Vodácká škola záchrany). SpV rovněž bude řešit otázku financování a ve spolupráci se SPKV výběr jezů (Herbertov, Rožmberk nad Vltavou). Výběr se pravděpodobně bude řídit seznamem www.nebezpecnejezy.cz.

V souvislosti se zachováním nutného průtoku přes jezy a pod jezy byla také probrána otázka malých vodních elektráren. V mnoha případech je sice zachována výška vodního paprsku přes korunu jezu, ale vzhledem k nerovnostem koruny je část jezu stejně suchá a pod jezem je vody nedostatek (týká se například jezu Zlatá Koruna).

Zástupci SpV a SPKV projednají s Povodím Vltavy, s. p. možnost prohloubení koryta v určitých říčních profilech (pod jezem Vyšší Brod, pod jezem Zlatá Koruna, v místě bývalého jezu nad Pískárnou).

Další Vltavský seminář proběhne pravděpodobně na jaře 2015.

Zapsal: Petr Kolínský


1 Viz Přílohu č. 1: Prezenční listina

TOPlist
Načítání...